Hulp aanvragen

Wij zijn 24/7 bereikbaar

Voor hulpvragen of meer informatie kan iedereen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via de mail hulp@wijkwieg.nl of via de app of telefoon op nummer 085-0067600.

Ik wil voor een cliënt een aanvraag indienen
Ik ben zwanger of net bevallen en heb hulp nodig

Stichting De Wijkwieg

Een unieke moeder-kindopvang met als doel baby’s een kansrijke start te bieden. In een huiselijke omgeving bieden wij alle begeleiding die moeder en kind nodig hebben. We staan open voor diverse casussen en denken hierbij in mogelijkheden waarbij elke cliënt volgens een eigen plan wordt begeleid (o.a. inzet Theraplay)

Opvangplekken

Wij hebben 12 moeder-kindkamers verdeeld over drie fases

Opnameduur

6-12 maanden

Fases

Het gebouw is verdeeld in drie aparte fases. Elke fase heeft een eigen ruime huiselijke woonkamer, keuken en badkamer. Een moeder start in fase 1 (24/7 toezicht) en groeit toe naar meer zelfstandigheid en het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie met haar kindje.

Professioneel zorgteam

Het professionele zorgteam van De Wijkwieg bestaat uit een uitgebreid geregistreerd zorgteam met een orthopedagoog, GZ psycholoog, sociotherapeuten en een verpleegkundige.
De Wijkwieg werkt samen met vaste ketenpartners.

Vrijwilligers

Zij begeleiden en ondersteunen moeder en kind met praktische zaken, maar zijn niet verantwoordelijk voor de professionele hulpverlening. Voor de primaire medische zorg hebben wij een vast team (verloskundige/kraamzorg) die wij inschakelen.

Samenwerkingspartners

Gedurende het gehele traject wordt contact onderhouden met betrokken organisaties en hulpverlening. Te denken valt aan, voogdijinstellingen, CJG’s, Sociale Wijkteams, zowel binnen als buiten onze regio.

Financiering

De beschikking danwel de bepaling dient op naam van het (ongeboren) kind te komen. De Wijkwieg biedt Jeugdhulp waardoor we bijdragen aan een kansrijke start voor de baby en de hulpverlening erop gericht is om onnodig scheiden van moeder en kind te voorkomen. Voor startdatum zorg dient De Wijkwieg een bevestiging te ontvangen voor financiering van verblijf en intensieve hulpverlening. Voor meer informatie en productcodes is het mogelijk contact op te nemen met de aanmeldcoördinator via hulp@wijkwieg.nl

Er zijn voor cliënten geen kosten verbonden aan verblijf of basisbenodigdheden voor moeder en kind. Dit alles wordt verzorgd en betaald door De Wijkwieg. De Wijkwieg is aangesloten bij de Coöperatie Klaver4you.

Contra-indicatie voor plaatsing

Er wordt vooraf geen perspectief gezien dat de cliënt in de toekomst (evt. met ambulante begeleiding, co-pleegzorg) voor haar kindje kan zorgen. Actieve verslaving, actieve agressie, geen motivatie voor verblijf en hulpverlening vanuit cliënte.

Aanmelden

Voor hulpaanvragen zijn wij 24/7 bereikbaar. Neem voor meer informatie, het bespreken van een casus of aanmeldingen contact op via: hulp@wijkwieg.nl of bel: 085-0067600