‘kansrijke start’, een actie- programma om landelijk, regionaal en lokaal meer aandacht te vragen voor het belang van een kansrijke start

Kansrijke Start

In september 2018 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid onder leiding van minister Hugo de Jonge de campagne ‘kansrijke start’. Een actieprogramma om landelijk, regionaal en lokaal meer aandacht te vragen voor het belang van een kansrijke start, de eerste 1000 dagen van een kind én een doelgroep die in Nederland ondanks de vele hulpverlening niet voldoende wordt bereikt.

Dit actieprogramma heeft tot doel om meer kinderen een kansrijke start te geven. In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Door deze valse start krijgen kinderen later vaker groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht en komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

Als het lukt om tijdens de zwangerschap en bij jonge ouders risico’s te signaleren en vervolgens de juiste ondersteuning of hulp te bieden, kunnen veel problemen bij het kind worden voorkomen. Op dit moment worden lang niet alle kwetsbare zwangere vrouwen en jonge kinderen die risico’s lopen gesignaleerd door professionals, waardoor zij de juiste ondersteuning of hulp mislopen. Zelfs als zij wel in beeld zijn, is er bij professionals soms onduidelijkheid naar wie ze moeten verwijzen of zijn ze niet helemaal zeker van hun zaak.

(bron: actieprogramma ‘kansrijke start’ ministerie VWS, Gezondheidsraad. (2018). De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma’s).

De eerste 1000 dagen

De eerste 1000 dagen van ieder mensenleven zijn cruciaal en een alles bepalend voor kansrijke toekomst. In de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven. Zowel positieve als negatieve invloeden in de eerste 1000 dagen van een kind hebben blijvende impact op het gehele verdere leven.

Een onveilige of instabiele thuissituatie zal een leven lang schade aanbrengen in het mensenleven. Door goede begeleiding en adequate hulp krijgt ieder kind een goede kansrijke toekomst.