Informatie hulpaanvragen

In onderstaand schema geven wij kort en schematisch onze informatie weer over hulpaanvragen.

Stichting De Wijkwieg Een unieke moeder-kindopvang met als doel baby’s een kansrijke start te bieden.
  In een huiselijke omgeving bieden wij alle begeleiding die moeder en kind nodig hebben.
  We staan open voor diverse casussen en denken hierbij in mogelijkheden waarbij elke cliënt volgens een eigen plan wordt begeleid (o.a. inzet Theraplay)

 

   
Opvangplekken Wij hebben 12 moeder-kindkamers verdeeld over drie fases

 

   
Fases Het gebouw is verdeeld in drie aparte fases. Elke fase heeft een eigen ruime huiselijke woonkamer, keuken en badkamer.
  In elke fase zijn de producten voor baby’s/kinderen zijn aanwezig. Een moeder start in fase 1 (24/7 toezicht) en groeit toe naar meer zelfstandigheid en het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie met haar kindje.

 

   
Opnameduur 6-12 maanden

 

   
Professioneel zorgteam Het professionele zorgteam van De Wijkwieg bestaat uit 4 personen, een orthopedagoog, GZ psycholoog, sociotherapeut en een verpleegkundige. Allen SKJ-, of BIG geregistreerd.
  Voor de primaire medische zorg hebben wij een vast team (verloskundige/kraamzorg) die wij inschakelen.

 

   
Vrijwilligers Zij begeleiden en ondersteunen moeder en kind met praktische zaken, maar zijn niet verantwoordelijk voor de professionele hulpverlening.

 

   
Samenwerkingspartners Gedurende het gehele traject wordt contact onderhouden met betrokken organisaties en hulpverlening. Te denken valt aan, voogdijinstellingen, CJG’s, Sociale Wijkteams, zowel binnen als buiten onze regio.

 

   
Financiering De eerste periode tot de geboorte van de baby wordt gefinancieerd vanuit de WMO.
  Vanwege het belang van een veilige hechting en een veilig wiegje voor de baby, worden de zorgkosten vanaf de geboorte gefinancierd vanuit
  de Jeugdwet. De Wijkwieg is aangesloten bij de Coöperatie Klaver4you.

 

   
Contra-indicatie voor plaatsing Er wordt vooraf geen perspectief gezien dat de cliënt in de toekomst (evt. met ambulante begeleiding, co-pleegzorg) voor haar kindje kan zorgen.
  Actieve verslaving, actieve agressie, geen motivatie vanuit cliënt.

 

   
Aanmelden Voor hulpaanvragen zijn wij 24/7 bereikbaar. Neem voor meer informatie, het bespreken van een casus of aanmeldingen contact op via: hulp@wijkwieg.nl of bel: 085-0067600
...