Noodzaak

Zwanger, wat nu?

Op het moment dat een jonge zwangere vrouw op zoek is naar hulp bij haar zwangerschap, zal in vele gevallen het internet worden geraadpleegd. Een groot deel van deze doelgroep zal in eerste instantie haar situatie niet aan de grote klok hangen en de zwangerschap misschien wel helemaal niet bekend durven te maken. Denk hierbij ook aan jonge vrouwen in streng religieuze gezinnen, zeer jonge meisjes of vrouwen die te maken kunnen krijgen met eerwraak, zwangerschap na verkrachting of uit schaamte om wat voor reden dan ook.

Stichting De Wijkwieg stelt zichzelf dan ook ten doel om op het moment dat deze moeders de meeste vragen hebben, ze bij ons terecht kunnen en we ze kunnen opvangen. Goede online vindbaarheid is dan ook onmisbaar. De stap naar de reguliere hulpverlening is voor deze doelgroep vaak groot. Indien een jonge vrouw geen contact durft, kan of wil opnemen met reguliere hulpverlening, moet de drempel zo laag zijn dat ze wel contact zoeken met de Stichting De Wijkwieg.

Zonder vooroordeel zal Stichting De Wijkwieg 24 uur per dag bereikbaar zijn voor deze doelgroep om informatie te geven, een luisterend oor te bieden, alternatieven aan te reiken en te wijzen op een eventuele liefdevolle opvang locatie in Genemuiden. Dit eerste contact is erg belangrijk. Veel vrouwen kiezen namelijk alleen uit gebrek aan hulp of uit angst voor bijvoorbeeld een abortus. Deze keuze heeft vaak voor de rest van hun leven psychische dan wel lichamelijke gevolgen.

Stichting De Wijkwieg biedt een laagdrempelig en vertrouwelijk alternatief en is een aanvulling op de reguliere zorg. Desgewenst zorgen wij voor anonieme hulp of doorverwijzing.

Kansrijke start

In september 2018 lanceerde het Ministerie van Volksgezondheid onder leiding van minister Hugo de Jonge de campagne ‘kansrijke start’. Een actieprogramma om landelijk, regionaal en lokaal meer aandacht te vragen voor het belang van een kansrijke start, de eerste 1000 dagen van een kind
én een doelgroep die in Nederland ondanks de vele hulpverlening niet voldoende wordt bereikt. 

Dit actieprogramma heeft tot doel om meer kinderen een kansrijke start te geven. In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Door deze valse start krijgen kinderen later vaker groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht en komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

Minister Hugo de Jonge en Mirjam bij de startbijeenkomst ‘Kansrijke Start’

Als het lukt om tijdens de zwangerschap en bij jonge ouders risico’s te signaleren en vervolgens de juiste ondersteuning of hulp te bieden, kunnen veel problemen bij het kind worden voorkomen. Op dit moment worden lang niet alle kwetsbare zwangere vrouwen en jonge kinderen die risico’s lopen gesignaleerd door professionals, waardoor zij de juiste ondersteuning of hulp mislopen. Zelfs als zij wel in beeld zijn, is er bij professionals soms onduidelijkheid naar wie ze moeten verwijzen of zijn ze niet helemaal zeker van hun zaak. 

(bron: actieprogramma ‘kansrijke start’ ministerie VWS, Gezondheidsraad. (2018). De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma’s).

De eerste 1000 dagen

De eerste 1000 dagen van ieder mensenleven zijn cruciaal en een alles bepalend voor kansrijke toekomst. In de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven. Zowel positieve als negatieve invloeden in de eerste 1000 dagen van een kind hebben blijvende impact op het gehele verdere leven.

Een onveilige of instabiele thuissituatie zal een leven lang schade aanbrengen in het mensenleven. Door goede begeleiding en adequate hulp krijgt ieder kind een goede kansrijke toekomst.

Zonder vooroordeel

Binnen de gemeente Zwartewaterland en zeker in Genemui­den is het draagvlak zeer groot voor het beschermen van on­geboren leven. Vanuit onze christelijke levenswijze hebben wij de overtuiging dat ieder kind recht heeft op leven. Zon­der de keuzes van anderen te veroordelen, moet de keuze voor abortus ook voor mensen zónder deze overtuiging niet ontstaan door gebrek aan hulp. Het belangrijkste doel is het bieden van een alternatief!

Wij hebben met diverse jonge moeders gesproken, die met de juiste laagdrempelige hulpverlening waarschijnlijk wel de zorg voor hun kind op orde hadden kunnen krijgen. Hierdoor kunnen uithuisplaatsingen worden voorkomen, abortussen worden teruggedrongen en kinderen veilig bij hun biologi­sche ouder(s) opgroeien.

Stichting De Wijkwieg biedt laagdrempelige hulp, die in sa­menwerking met vele hulpverleners, vrijwilligers en instan­ties de intentie heeft een moeder en haar kind een liefdevol­le veilige start te bieden. Investeren in de basis van een kind zorgt voor een cruciaal fundament voor de toekomst.