Financieel

Financieel

Niet geheel onbelangrijk en zelfs één van de grootste risicofactoren voor het realiseren van dit plan, zijn de financiële mogelijkheden. De Wijkwieg op deze locatie is alleen realiseerbaar met voldoende financiële middelen. 

Hoewel dit concept zich aan geen enkele religie koppelt, staat elke religie wel met de normen en waarden van dit concept. Stichting De Wijkwieg biedt alternatieven in een maatschappij waarin normen en waarden soms steeds vaker lijken weg te zakken.